Hầm thủ thiêm

Nội bộ  |  Liên hệ  |  English
JA slide show

Bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng - An ninh năm 2012

Trung đội tự vệ Trung tâm Quản lý đường hầm sông Sài Gòn tham dự lớp Bồi dưỡng kíến thức Quốc phòng – an ninh năm 2012 do Ủy ban nhân dân Quận 2 tổ chức từ ngày 19/6/2012 đến 29/6/2012 (chia làm 2 đợt)

Thực hiện theo Kế hoạch số 169/KH-UBND ngày 21/5/2012 của Ủy ban nhân dân Quận 2 về việc Tổ chức Bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng – an ninh cho Cán bộ, Công nhân viên chức, người lao động trong các cơ quan, doanh nghiệp thuộc cơ quan đơn vị tự vệ theo tinh thần Chỉ thị số 12 của Bộ Chính trị và Nghị định số 116 của Chính phủ;

Nhằm trang bị kiến thức quốc phòng, nâng cao nhận thức của mỗi CBVCNV về quan điểm, đường lối của Đảng và Nhà nước ta về quốc phòng - an ninh, đồng thời củng cố lập trường, bản lĩnh, ý chí quyết tâm của mỗi cán bộ, đảng viên tham gia vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, qua đó góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ quốc phòng – an ninh, Trung tâm Quản lý đường hầm sông Sài Gòn đã cử 30 CBVCNV là lực lượng Trung đội tự vệ của Trung tâm tham dự lớp Bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng – an ninh năm 2012 Khóa tập huấn gồm 5 chuyên đề:

- Chiến tranh nhân dân Việt Nam, bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới; - Phòng chống chiến lược “Diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với cách mạng Việt Nam; 

- Một số vấn đề về kết hợp phát triển kinh tế-xã hội với tăng cường củng cố quốc phòng – an ninh;

- Quản lý, bảo vệ chủ quyền biển, đảo và biên giới quốc gia Việt Nam trong thời kỳ mới;

- Vũ khí công nghệ cao và cách phòng tránh, đáng trả địch tiến công hỏa lực bằng vũ khí công nghệ cao;

- Một số vấn đề cơ bản về dân tộc, tôn giáo và đấu tranh chống địch lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo chống phá cách mạng Việt Nam.

Sau các buổi lý thuyết, các học viên đã đi tham quan thực tế tại Khu di di tích Lịch sử địa đạo Củ Chi.

Một số hình ảnh lớp học và buổi tìm hiểu thực tế tại Khu di tích Lịch sử địa đạo Củ Chi:

 


Quang cảnh buổi Lễ khai giảng


Các học viên nghe giới thiệu về Khu di tích Lịch sử địa đạo Củ Chi


Các học viên tham quan tại phòng trưng bày hiện vật chiến tranh

 

Góc chia sẻ

"Những ngày tháng qua, công việc của tôi thật thú vị và nhiều ý nghĩa. Tôi tự hào được là một hạt cát, góp phần quảng bá công trình đường hầm sông Sài Gòn – một biểu tượng phát triển của thành phố"

(CBVCNV  Trung tâm)

 

Liên hệ

Địa chỉ: Số 02 Đường Mai Chí Thọ, Phường Thủ Thiêm, Q 2, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại
: (+84) 08.3914.3560
Fax: (+84) 08.3914.3561
E-mail: ttqltt.sgtvt@tphcm.gov.vn