Hầm thủ thiêm

Nội bộ  |  Liên hệ  |  English
JA slide show

Học tập, quán triệt và thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.

Học tập, quán triệt và thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7
của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.

       Thực hiện Kế hoạch số 45-KH/ĐU ngày 06 tháng 7 năm 2018 của Đảng ủy Sở Giao thông vận tải về việc tổ chức học tập, quán triệt và thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.
       Chiều ngày 12/7/2018, Đảng ủy Trung tâm Quản lý đường hầm sông Sài Gòn và Chi bộ Ban Quản lý đầu tư dự án vệ sinh môi trường Thành phố đã tổ chức buổi học tập, quán triệt và thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 của Ban Chấp hành TW Đảng khóa XII.
        Thành phần tham dự Hội nghị gồm:
           - Đồng chí Nguyễn Hữu Phát - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Sở Giao thông vận tải;
           - Đồng chí Lê Minh Triết - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Trung tâm Quản lý đường hầm sông Sài Gòn;
           - Đồng chí Phan Thanh Tuấn - Phó Bí thư Chi bộ  Ban Quản lý đầu tư dự án vệ sinh môi trường Thành phố cùng toàn thể đảng viên thuộc Đảng bộ Trung tâm Quản lý đường hầm sông Sài Gòn và đảng viên thuộc Chi bộ Ban Quản lý đầu tư dự án vệ sinh môi trường Thành phố.
        Hội nghị đã được nghe đồng chí báo cáo viên Nguyễn Hữu Phát - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Sở GTVT quán triệt, triển khai thực hiện các nội dung cơ bản của Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 của Ban Chấp hành TW Đảng khóa XII gồm 03 Nghị quyết:
           - Nghị quyết số 26-NQ/TW “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ về công tác cán bộ”.
           - Nghị quyết số 27-NQ/TW “Cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp về cải cách chính sách tiền lương”.
           - Nghị quyết số 28-NQ/TW “Cải cách chính sách BHXH”. Sau buổi học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 của Ban Chấp hành TW khóa XII, Đảng ủy Trung tâm đã hướng dẫn các Chi bộ tiếp tục nghiên cứu nội dung của Nghị quyết từ đó xây dựng kế hoạch, nhiệm vụ gắn liền với thực tế để đưa Nghị quyết vào thực tiễn.
         Một số hình ảnh:
 

Đ/c báo cáo viên Nguyễn Hữu Phát – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Sở GTVT
báo cáo tại Hội nghị

Toàn thể đảng viên thuộc Đảng bộ Trung tâm Quản lý đường hầm sông Sài Gòn
và đảng viên Chi bộ Ban Quản lý đầu tư dự án vệ sinh môi trường Thành phố
tham gia buổi học tập, quán triệt và thực hiện Nghị quyết Hội nghị
lần thứ 7 của Ban Chấp hành TW Đảng khóa XII.

Nguồn: P. TCHC

 

 

Góc chia sẻ

"Những ngày tháng qua, công việc của tôi thật thú vị và nhiều ý nghĩa. Tôi tự hào được là một hạt cát, góp phần quảng bá công trình đường hầm sông Sài Gòn – một biểu tượng phát triển của thành phố"

(CBVCNV  Trung tâm)

 

Liên hệ

Địa chỉ: Số 02 Đường Mai Chí Thọ, Phường Thủ Thiêm, Q 2, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại
: (+84) 08.3914.3560
Fax: (+84) 08.3914.3561
E-mail: ttqltt.sgtvt@tphcm.gov.vn