Hầm thủ thiêm

Nội bộ  |  Liên hệ  |  English
JA slide show

Tổ chức lưu thông qua hầm sông Sài Gòn

Phương án tổ chức lưu thông

Xe ôtô con và xe ôtô khách: lưu thông 24/24 giờ. Các loại xe ô tô vận tải lưu thông theo đúng thời gian Quy định về hạn chế và cấp phép cho xe ô tô vận tải lưu thông trong khu vực nội đô thành phố Hồ Chí Minh (Quyết định số 66/2011/QĐ-UBND ngày 07/10/2011)

Xem thêm
 

Hướng dẫn an toàn

Hướng dẫn an toàn

Đường hầm sông Sài Gòn có chiều dài 1490m, bề rộng 33m, bao gồm 06 làn xe, trong đó mỗi chiều lưu thông có 03 làn xe (02 làn xe ô tô và 01 làn xe 02 bánh). Trong trường hợp có sự cố, người tham gia lưu thông cần tuân thủ các hướng dẫn an toàn.

Xem thêm
 

Góc chia sẻ

"Những ngày tháng qua, công việc của tôi thật thú vị và nhiều ý nghĩa. Tôi tự hào được là một hạt cát, góp phần quảng bá công trình đường hầm sông Sài Gòn – một biểu tượng phát triển của thành phố"

(CBVCNV  Trung tâm)

 

Liên hệ

Địa chỉ: Số 02 Đường Mai Chí Thọ, Phường Thủ Thiêm, Q 2, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại
: (+84) 08.3914.3560
Fax: (+84) 08.3914.3561
E-mail: ttqltt.sgtvt@tphcm.gov.vn